VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021

A VEZETŐSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK RENDJE

Az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) alapján kiemeltünk néhány, a jelöltállítást meghatározó szabályt:

A VEZETŐSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK RENDJE

Szakosztály elnöke és titkára

Elnöknek és titkárnak kizárólag olyan személy választható, aki legalább öt éve tagja a Szakosztálynak. A Szakosztály elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a közvetlenül következő négy éves ciklusra egyszer újraválasztható. Az elnököt és/vagy a titkárt taggyűlés vagy szükség esetén a rendkívüli taggyűlés választja meg. Személyeikre javaslatot a jelölőbizottság vagy a Szakosztály bármely tagja tehet. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha a nyilatkozik arról, hogy a jelölést elvállalja és a taggyűlésen jelenlévők többsége egyetért a jelöléssel.

Szakosztály vezetősége

A vezetőségbe kizárólag olyan személy választható meg, aki legalább 3 éve tagja a Szakosztálynak. A vezetőség tagjaira javaslatot a jelölőbizottság, illetve a Szakosztály bármely tagja tehet. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha nyilatkozik arról, hogy a jelölést elvállalja, és a taggyűlésen szavazati joggal jelenlévők többsége egyetért a jelöléssel. A jelölőbizottság 10–14 jelöltet javasolhat. A jelölőbizottság jelöltjei között saját tagjai nem lehetnek.

A tisztújító taggyűlés tervezett időpontja: 2021. szeptember 07-09.

A honlapon megtalálható a Szakosztály SZMSZ-e és a jelenlegi vezetőség névsora is.

Megjegyezzük, hogy a taggyűlésen a tagnévsorban csak azok szerepelnek, akik legalább 2019-ig évi tagdíjat befizették. Kérjük a tagságot, hogy a vezetőségválasztó taggyűlés előtt fizessék be az esetlegesen elmaradt tagdíjat. Ahhoz, hogy valaki választó és választható legyen elengedhetetlen a tagság megléte mellett a tagsági díj befizetése.

Várjuk a javaslatokat!

Bárdosi Gyöngyi

a Jelölőbizottság titkára

Vissza a hírekhez