A JELÖLŐBIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGÉBE JELÖLTEKRŐL

1. szám

Elöljáróban felhívjuk a tisztelt tagtársak figyelmét, hogy az ELFT elnökségi határozata szerint a Sugárvédelmi Szakcsoportunk 2021. évben Szakosztályra neveződik át (lásd a Szakcsoport 2021/01. Körlevelét).

Az ELFT Titkársága és a Szakcsoport vezetősége egyetértő véleménye szerint a Szakosztály elnevezés használatának kezdő dátuma 2021. május 1.

A vezetőségválasztásra várhatóan az őszre tervezett XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam keretében összehívandó taggyűlésen kerül sor. A Tanfolyam tervezett időpontja: 2021. szeptember 7–9.

Amennyiben a járványhelyzet nem teszi lehetővé a személyes részvételű taggyűlés összehívását, az ELFT vezetőségével egyeztetett keretek között az online szavazás lehetőségeit kell megvizsgálni.

Ezen tájékoztató mellékletében közreadjuk a jelenlegi vezetőségből azoknak a jelölését a Sugárvédelmi Szakosztály vezetőségébe, akik elfogadták a jelölést.

A Jelölőbizottság a továbbiakban egyéni javaslattételre kéri fel a Szakosztály tagjait Szakosztály elnök, titkár és vezetőségi tag tisztségre alkalmas személyek kiválasztásához és a jelöltlista kiegészítéséhez.

Kérjük, hogy a javasolt személyek nevét 8-10 soros indoklással – 2021. május 25‑ig juttassák el a Jelölőbizottság titkárának e-mail címére (bardosig@npp.hu).

 

Budapest, 2021. április 28.

Vissza a hírekhez