2021. évi ELFT Sugárvédelmi Szakosztály vezetőségi jelöltek bemutatása

Részletes bemutatások

A javaslattevők 5-10 soros rövid indoklása a javaslatok sorrendjében:

Elek Richárd vezetőségi tagnak

Elek Richárd több mint 10 éve van a sugárvédelmi szakmában, az OSSKI (jelenleg NNK) munkatársaként. Eleinte a röntgenberendezések átvételi vizsgálataival foglalkozott. Villamosmérnökként került az OSSKI-ba, ottani munkája mellett végezte el az (orvosi) fizikus szakot a Műegyetemen 2012-ben.

Később az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatban (OSZDSZ) tevékenykedett, jelenleg a Szolgálat vezetője. Szakmai munkája teljes egészében a sugárvédelemhez kötődik. Az elmúlt egy évben az online kapcsolat ismerőjeként sokat segített online rendezvényeink szervezésében.

2009 óta az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport aktív tagja, 2015–2019 között vezetőségi tagja volt, azóta a vezetőség állandó meghívottja.

________________________________________________________________

Déri Zsolt vezetőségi tagnak

Déri Zsolt fizikus, 1988 óta foglalkozik sugárvédelemmel, először a sugaras munkahelyek ellenőreként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ-nél dolgozott.

1999-ben az OSSKI-ba került a Lakossági Sugárvédelmi Osztályra, ahol a lakosság sugárterhelésének becslése érdekében környezeti sugárvédelmi méréseket végzett. 2005-ben családi okok miatt Budapestről visszaköltözött Miskolcra, ahol ismét az ÁNTSZ-nél dolgozott az ERMAH laboratórium vezetőjeként. A hazai sugárvédelem 2016-os átalakítását követően 2016. január 15-től regionális ellenőrként az OAH munkatársa.

1990 óta szakcsoport tag, 2003 óta vezetőségi tag, 25 éve a Hírsugár egyik szerkesztője. ________________________________________________________________

Kristóf Krisztina vezetőségi tagnak

Kristóf Krisztina környezetgazdálkodási mérnök-tanári oklevelét 2005-ben szerezte meg a Szent István Egyetemen. Első munkahelye is a Szent István Egyetem lett, ahol 2004–2018 között dolgozott, ahol sugárvédelmet is oktatott, sokat tett azért, hogy az egyetemen sugárzásmérő laboratóriumot hozzon létre.

2018–2019-ben az ELTE munkatársa. 2019 szeptemberétől a Somos Környezetvédelmi Kft.-nél minőségirányítási vezetője. A Somos Alapítványnál a sugárvédelmi oktatás területén szervezőként, előadóként és vizsgáztatóként dolgozik.

2008 óta Szakcsoportunk tagja, 2011–2015 között vezetőségi tag volt.

________________________________________________________________

 

Katona Tünde vezetőségi tagnak

20 éves tapasztalattal rendelkezik az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának területén. Diplomáját és PhD fokozatát is a Veszprémi (későbbi Pannon) Egyetemen szerezte, radioökológia szakterületen.

2005-től az MTA Izotópkutató Intézetben dolgozott kutatóként, 2009 óta pedig az Országos Atomenergia Hivatal munkatársa. Több szakmai területen is bizonyította rátermettségét és szakmai felkészültségét. Magyarországot számos, a NAÜ és az EU szakmai szervezetben és bizottságban képviseli, rendszeresen dolgozik nemzetközi szakértőként. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2021-ben Prometheusz–díjjal tüntette ki.

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportnak 10 éve vezetőségi tagja.

________________________________________________________________

Szűcs László vezetőségi tagnak

Szűcs László 1984-ben végzett fizikusként. Azóta az OMH (jelenleg BFKH), metrológiai munkatársa.

1999-től képviseli Magyarországot az ICRM-ben és a BIPM Ionizáló Sugárzások radioaktivitás mérésekkel foglalkozó tanácsadó bizottságában, 2011-től az EURAMET Ionizáló Sugárzások technikai bizottságában. 2017-től a BFKH Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztályának vezetője.

1986-tól tagja a Szakcsoportnak, az éves továbbképzéseken számos előadást tartott a sugárvédelem és a metrológia témaköreiben. Tagja az IRPA 2022 helyi szervező bizottságának. 2019-ben megkapta a Sugárvédelmi Emlékérmet és beválasztották a szakcsoport elnökségébe.

________________________________________________________________

 

Pesznyák Csilla a vezetőség elnökének

Okleveles fizikus, orvosbiológiai mérnök, 2010-ben PhD fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Elméleti orvostudomány doktori iskolában.

1995-től orvosi fizikusként dolgozik a sugárterápiában, 2011-től az Országos Onkológiai Intézetben, 2019-től sugárvédelmi szolgálatvezető. Sugárvédelmi és orvosi fizikus szakértő. Mellékállásban 2009-től a BME NTI egyetemi docense, felelős a fizikus MSc, orvosi fizika specializáció szervezéséért, illetve tárgyfelelőse több tantárgynak. 2012-16 között a Magyar Orvosfizikai Társaság elnöke volt. Az ENEN irányító bizottsági tagja 2018-tól, illetve alelnöke 2020-tól.

A Szakcsoport aktív tagja, 2015–2019 között vezetőségi tagja, 2019-től elnöke. A Sugárvédelmi online szerkesztője 2016-óta, majd 2019-től a főszerkesztője. 

________________________________________________________________

 

Antus Andrea a vezetőség titkárának

1992 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben. A radioaktívhulladék-kezelési technológiák üzemeltetése és a szilárd hulladékok gamma-spektrometriai minősítése területén szerzett szakmai tapasztalatot. A hulladékkezelési technológiák létesítési projektjében beruházó mérnöki feladatokat látott el.

2000-től tevékenységi körébe tartoznak: a Sugárvédelmi Szolgálat munkájának vezetése, az MSSZ és sugárvédelmi előírások kidolgozásával kapcsolatos feladatok, a hatósági kapcsolattartás és a sugárvédelmi területet érintő események kivizsgálása. 2017-től átfogó sugárvédelmi tanfolyamokon oktatóként működik közre.

A Szakcsoportnak 2003 óta tagja, 2019-től a titkára.

________________________________________________________________

 

Taba Gabriella vezetőségi tagnak

Okleveles vegyészmérnök, 2004-óta foglalkozik sugárvédelemmel. A VITUKI-ban laborvezetőként a lágybéta-sugárzók vizsgálatával foglalkozott. 2012-ban az Izotóp Intézet Kft.-nél dolgozott, mint mérnök és dozimetrikus.

A SE Sugárvédelmi szolgálatát 2014-től vezeti. Feladatai voltak az országban első, hitelesített szem TLD-rendszer beüzemelése, és az első, Y-90-nel végzett máj-radioembolizációs terápia sugárvédelmi tervezése. Szakterületei a belső sugárterhelés vizsgálatok LSC technikája, környezeti minták elemzése és a TLD méréstechnika. A SE teljes sugárvédelmi tervezését és engedélyeztetését végzi. Tagja az IRPA 2022 konferencia szervező bizottságának.

A Szakcsoport vezetőségének 2015 óta tagja.

________________________________________________________________

 

Petrányi János vezetőségi tagnak

A BME-n végzett villamosmérnökként, később menedzser szakmérnök diplomát, majd 2021-ben az NKE-n PhD fokozatot szerzett.

Közel 17 éve foglalkozik sugárvédelemmel, elsődlegesen az ionizáló sugárzások mérésével. Sugárvédelmi szakértő. Szakmai pályafutását 2003-ban a GAMMA Zrt.-nél kezdte meg fejlesztőmérnökként, jelenleg fejlesztési igazgatói munkakörben dolgozik. 2016-ban és 2020-ban elnyerte a SOMOS Alapítvány által meghirdetett Sugárvédelmi Nívódíjat. Az IRPA22 kongresszus elnöke. Munkásságának köszönhetően több a sugárvédelem területén is használt berendezés és rendszer születhetett meg.

2008-tól tagja a Szakcsoportnak, 2015-ben beválasztották a vezetőségbe.

________________________________________________________________

C.Szabó István vezetőségi tagnak

C.Szabó István biofizikusként 1980-ban lett a Paksi Atomerőmű dolgozója, mindvégig sugárvédelemmel foglalkozott. Ennek során munkatársként megismerte az erőmű sugárvédelmi tevékenységét.

1986-ban Sugárvédelmi Szolgálatvezetői hatósági jogosító vizsgát tett. 1987-től tíz éven keresztül a Sugárvédelmi Osztály Dozimetriai Üzemének vezetője volt, és egyben vezető helyettese. Később sok fontos feladattal bízták meg, ezek közül kiemelkedik a Végleges Biztonsági Jelentés sugárvédelmi fejezetének koordinálása. Ebben az évben ment nyugdíjba.

A Sugárvédelmi Szakcsoportnak 1994 óta tagja, 2011-től vezetőségi tagja, a Hírsugár felelős szerkesztője.

________________________________________________________________

Bujtás Tibor vezetőségi tagnak

Vegyészmérnöki diplomát 1994-ben a Veszprémi Egyetemen, környezetvédelmi szakmérnöki diplomát 1998-ban a BME-n, PhD fokozatot 2007-ben a ZMNE-n szerzett.

1998-tól az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél dolgozik, mint sugárvédelmi mérnök, majd üzemvezető, osztályvezető, jelenleg főosztályvezető beosztásban. 2007-től az MTA köztestületi tagja, az MTA Nukleáris Környezetanalitikai és Izotópalkalmazási munkabizottságainak tagja. Az ISOE magyarországi koordinátora, az IRPA magyarországi delegáltja. Tagja az IRPA22 konferencia
szervező bizottságának.

2003-tól 2007-ig a Szakcsoport vezetőségi tagja, 2007-től 2011-ig a titkára, 2011-től 2019-ig az elnöke, 2019-től pedig ismét a vezetőség tagja.

_______________________________________________________________

Pázmándi Tamás vezetőségi tagnak

Pázmándi Tamás több mint 20 éve foglalkozik sugárvédelemmel. A BME-n végzett mérnök-fizikusként, 2004-ben szerzett PhD fokozatot. Közel tíz éve az Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratóriumának vezetője.

A légköri kibocsátások terjedésének és környezeti hatásainak modellezésével, a környezeti radioaktivitás mérésével, illetve külső és belső személyi dozimetriával foglalkozik. A fiatalok képzése keretében három PhD hallgató témavezetője.

A szakcsoport munkájában több mint egy évtized óta vesz részt. A vezetőség tagjaként elsősorban a nemzetközi kapcsolatokért, kiemelten az EURADOS szervezettel való kapcsolattartásért volt felelős. Az IRPA 2022 konferencia tudományos szervezőbizottságának társelnöke, Pesznyák Csillával közösen.

Vissza a hírekhez