1.Fehér István, Andrási Andor, Deme Sándor 50 év a sugárvédelem szolgálatában
2.Deme Sándor, Fehér István, Solymosi József SUGÁRVÉDELEM könyv bemutatása
3.Volent Gábor, Cserháti AndrásA Paksi Atomerőmű bővítése új blokkokkal
4.Bujtás TiborSugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben
5.Kerekes Andor, Ozorai János, Ördögh Miklós, Szabó PéterA paksi atomerőmű nem sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozói és látogatói sugárterhelése
6.Bujtás Tibor, Ranga Tibor, Pintér Tamás, Baranyi Krisztián, Rinyu László, Szabó Sándor Veres MihályA Paksi Atomerőmű szűk környezetének hidrológiai modellje, és a sugárvédelmi rendszer továbbfejlesztése
7.Zagyvai Péter, Osváth Szabolcs, Pataki György, Bobos Csaba, Oroszlány JánosnéDMC 2000 GN gamma-neutron személyi dózismérők bemérési tapasztalatai
8.Mesterházy DávidTotál dekontaminációs technológia fejlesztése
9.Földi Anikó, Mészáros Mihály, Sági László, Deme Sándor, Dombovári Péter, Szántó Attila, Tóth KrisztinaA légköri terjedésszámító szoftverek összehasonlítása
10.Nagy Péter, Széles Éva, Katona Róbert, Groska Judit, Pátzay György, Vajda Nóra Atomerőművi hulladékokban lévő radioizotópok meghatározása
11.Ferencz Bernadette, Vágföldi Zoltán Ismeretlen minta radioaktív anyag tartalmának vizsgálata
12.Ötvös Nándor Hulladékok nehezen mérhető izotópjainak scaling faktoros becslésének pontosságáról
13.Reinhardt Anikó, Bäumler Ede, Sarkadi András, Illés Gyula Sugárvédelmi mérések a GAMMA új izotóplaboratóriumában
14.Petrányi János, Albert-Tóth Ildikó, Sarkadi András, Körmendy Gábor, Horváth József NaI szcintillációs kristályok fejlesztése, gyártás technológiájának korszerűsítése
15.Madas Balázs G., Balásházy I., Farkas Á. A BNCT hatékonysága az elpusztítandó áttétek méretének függvényében
16.Fehér Ákos: Elektronikus ügyintézés lehetőségei
17.Vajda-Katona Tünde, Sáfár József: A radiaktív anyagok új nyilvántartási rendeletének bemutatása
18.Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása
19.Jung József: A hazai sugárvédelmi, sugáregészségügyi és sugárbiztonsági helyzet - ahogyan én látom
20.Bäumler Ede, Illés Gyula, Sarkadi András A GAMMA új izotóp laboratóriumának létesítése
21.Somlai János, Kovács Tibor Radioaktív készítmények közforgalomban a XX. Században
22.Ballay László, Turák Olivér, Turai István: Az országos sugáregészségügyi készenléti szolgálat tevékenysége 2005-2009
23.Fülöp Nándor, Glavatszkih Nándor, Polinák PéterAz ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalók hatósági dozimetriai ellenőrzése 2006 és 2009 között
24.Giczi F., Pellet S., Nemes B., E. Vano, J. Gallego J. Fernandez Soto, R. Sanchez , P. Brunner A képalkotó eszközök működési paramétereinek hatása a páciensdózisokra az intervenciós radiológiában
25.Turák Olivér, Váradi Csaba, Ballay László: Radiográfiai irídium sugárforrás nyitottá válása
26.Varjas Géza, Fröhlich Georgina, Fodor János, Ágoston PéterSugárvédelem prosztata sugárterápiánál
27.Porubszky Tamás Hogyan szűrjük a röntgensugarat?
28.Kocsy Gábor Az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) tevékenysége
29.Janovics R., Bihari Á., Major Z., Molnár M., Palcsu L.,Papp L., Veres M., Barnabás I., László Z. A nemzeti radioaktív hulladéktároló nukleáris környezetellenőrzési tevékenységének bemutatása
30.Juhász László, Ballay László, Turák Olivér, Zagyvai Péter, Osváth Szabolcs, Kapitány Sándor, Ormai Péter Fritz AndrásA püspökszilágyi radioaktív hulladék visszatermelés sugárvédelmi tapasztalatai
31.Ormai Péter, Nős Bálint A Bátaapáti NRHT biztonsági koncepciójának értékelése a legújabb nemzetközi ajánlás tükrében
32.Toró LászlóFolyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben
33.Mácsik Zs. Széles É.: Módszer fejlesztése forró részecskék azonosítására és lokalizálására biztosítéki részecske analízis céljára
34.Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M.,Veres M. Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében
35.Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. Nagy érzékenységű analitikai módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok elemzésében
36.Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadett: A NATO 2008. évi nemzetközi Radiológiai Összemérésének (SIRA-2008) Tapasztalatai
37.Bodor Károly Az ELI szuperlézer bemutatása
38.Ranogajec-Komor Mária, Milkovć Đurđica, Miljanić Saveta, Beck Natko, Knežević Željka, Vekić Branko TL és RPL szilárdtest doziméterek és alkalmazásuk a sugárvédelemben
39.Veres Árpád A fúziós atomerőművek fotonukleáris folyamatainak sugárvédelmi aspektusaiA fúziós atomerőművek fotonukleáris folyamatainak sugárvédelmi aspektusai
40.Kató ZoltánMatroshka kísérletek a nemzetközi űrállomáson
41.Szűcs LászlóA felületi radioaktívszennyezettség-mérések bizonytalansága