Beleznai Péter: 137CS eloszlása a KFKI telephelyen vett talajmintákban
Czébely A., Bihari Á., Dezső Z., Veres M., Vilmányi Cs., Janovics R.: Az élővilág sugárterhelésének jellemzése nukleáris létesítmény körül kiválasztott élőhelyeken
Nagy Péter, Osvay Margit, Vajda Nóra: Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése
Kalászi P., Sebestyén Zs., Ballay L., Juhász L., Motoc A., Váradi Cs., Vida L., Salik Á., Sáfrány G.: Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat bemutatása
Fülöp Nándor, Papp Eszter, Elek Richárd: Az országos személyi dozimetriai szolgálat TLD-rendszerének legfontosabb jellemzői
Fülöp Nándor, Papp Eszter, Elek Richárd, Glavatszkih Nándor: A hatósági személyi dozimetria helyzete magyarországon
Szűcs László, Rózsa Károly: A KFKI telephelyén lévő kémény nuklidszelektív kibocsátás ellenőrző rendszerének nemzetközi visszavezetettsége
Vincze Árpád, Stefánka Zsolt:A nukleáris és más radioaktív anyagok alkalmazása, tárolása és szállítása fizikai védelmi engedélyezésének tapasztalatai
Bihari Árpád, Molnár Mihály, Pintér Tamás, Mogyorósi Magdolna, Szűcs Zoltán, Veres Mihály: A paksi atomerőmű primerkörében oldott 14C nyomonkövetése C30-as konténerig –I.: szervetlen frakció
Sáfrány G., Lumniczky K.: A sugáregészségügy, sugárbiológia aktuális problémái, a hazai kutatások helyzete
Machula Gábor: A személyi dozimetriai szolgálat új TLD-rendszere típusvizsgálatának tapasztalatai
Porubszky Tamás: Egy új európai dokumentum: Radiation protection 162 – orvosi radiológiai berendezések elfogadhatósági kritériumai
Hirn Attila, Apáthy István, Bodnár László†, Csőke Antal, Deme Sándor, Pázmándi Tamás, Szántó Péter, Zábori Balázs: Első mérések a TRITEL dozimetriai rendszerrel a nemzetközi űrállomás fedélzeténfedélzetén
S. Troto, I. Vranceanu, L. Toro,: Integrated radiological protection system for a NPP
Sarkadi András, Gimesi Ottó, Gajdos Ferenc, Elter Dénes, Matisz Attila, Zagyvai Péter: Kibocsátás-ellenőrző rendszer tervezése és építése a KFKI telephelyen
Szűcs László, Károlyi Károly, Orbán Mihály, Sós János: Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA Zrt sugárfizikai laboratóriumában
Papp L., Major Z., Palcsu L., Rinyu L., Bihari Á., Veres M.: Membránkontaktor segítségével történő mintavétel a MVM Paksi Atomerőmű Zrt primerköri rendszerének vizeiben oldott gázok vizsgálatára
Pesznyák Csilla, Major Tibor, Varjas Géza, Elek Richárd, Lumnicky Katalin, Sáfrány Géza, Polgár Csaba: Minőségbiztosítás szerepe a sugárterápiás sugárbalesetek megelőzésében
Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila: Nukleáris képzés vietnami szakembereknek magyarországon (HUVINETT)
Juhász László, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter: Hatósági útmutató: Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagy mennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadításához szükséges jogi háttér műszaki megalapozása
Dian Eszter:Lineáris gyorsítók bunkereinek sugárvédelmi mérései
Nagy Gábor, Zsille Ottó, Csurgai József, Pintér István, Bujtás Tibor, Bacskó Gábor, Nős Bálint, Kerekes Andor, Solymosi József: Radiológiai felmérés a paksi atomerőmű leszerelési tervének aktualizálásához
Csige István: Radon a budapesti Szemlő-hegyi barlangban
Váradi Csaba, Elek Richárd, Porubszky Tamás, Bartha András, Salik Ádám: Röntgenberendezések átvételi vizsgálata a gyakorlatban
Osvay Margit, Ranogajec-Komor Mária:„Satellite meeting” fukushimában
Hirn Attila, Pázmándi Tamás: Stratégiai kutatási irányok az energiatudományi kutatóközpont sugárvédelem laboratóriumában
Varjas G., Major T., Pesznyák Cs., Polgár Cs.: Sugárvédelmi adatbázis kiépítése az Országos Onkológiai Intézet sugárterápiás központjában
Koblinger László, Lengyel Zoltán, Silye Judit: Sugárvédelmi alapnormák az Európai Unióban
Török Bálint, Ballay László, Solymosi József, Pintér István: Sugárzásjelző rendszerek telepítése a Magyar Posta Zrt, OLK, valamint NPKK Telephelyeire
Madas Balázs Gergely, Balásházy Imre: Szerven belül egyenetlen dóziseloszlások és az LNT-modell
Deme S., Apáthy I., Bodnár L.†, Csőke A., Hirn A., Pázmándi T., Szántó P., Zábori B.: Szilícium detektoros teleszkópok a kozmikus sugárzás mérésére
Ranogajec-Komor M., Osvay M.: Tapasztalataink Japánban a fukushimai baleset előtt és után
Deme Sándor és Homolya Emese: Terjedési modellek a nukleáris létesítmények környezeti dózisainak becslésére
Szabó N., Bäumler E., Budaházi É., Solymosi M.: Testlab kalibráló és vizsgáló laboratórium akkreditálás
Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba: Tolna megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata
Bodnár Róbert, Kiss István: Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben
Sáfár József: Vonatbaleset 2012. December 11.-én: a radioaktív tartalom biztonsága és védettsége