XLI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
Hajdúszoboszló, 2016. április 26-28.


2016. április 26. - kedd

Ördögh Miklós: A MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG TERVEI

Fülöp Lajos, Kecskés Tamara, Rácz Ervin: AZ ELI-ALPS LÉZERES KUTATÓKÖZPONT SUGÁRVÉDELME

Déri Zsolt, Deme Sándor, C. Szabó István: 20 ÉVES A HÍRSUGÁR
Kivonat   Abstract

Vadim Chumak (Ukrajna):OVERVIEW OF DOSE RECONSTRUCTION AFTER CHERNOBYL
Abstract

Andrási Andor, Deme Sándor, Fehér István: CSERNOBIL KISUGÁRZÁSA HAZÁNKRA

Vincze Árpád: A SUGÁRVÉDELEM ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁSA ÉS A MEGVÁLTOZOTT HATÓSÁGI RENDSZERREL KAPCSOLATOS EDDIGI TAPASZTALATOK
Kivonat    Abstract

Kadenczkiné Havas Sonja: GONDOLATOK A SUGÁRVÉDELMI KÉPZÉS CÉLJÁRÓL, MÓDJÁRÓL ÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL AZ ÚJ IDŐK SZELLEMÉBEN
Kivonat   

2016. április 27. - Szerda

Machula Gábor, Nagyné Szilágyi Zsófia: A DOZIMETRIAI ORSZÁGOS ETALONOK NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRÉSEI
Kivonat    Abstract

Szögi Antal: AZ MKEH METROLÓGIAI HATÓSÁG SUGÁRFIZIKAI ÉS KÉMIAI MÉRÉSEK OSZTÁLYÁN KIFEJLESZTETT RADON (222RN) NEMESGÁZ AKTIVITÁSMÉRŐ KALIBRÁTOR BEMUTATÁSA
Kivonat    Abstract

Nagyné Szilágyi Zsófia, Szűcs László: AZ EURÓPAI METROLÓGIAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE ÉS EGY, A TERMÉSZETBEN ELŐFORDULÓ RADIONULIDOK VIZSGÁLATÁVAL FOGLALKOZÓ PROJEKT ISMERTETÉSE
Kivonat    Abstract

Deme Sándor, Pázmándi Tamás, C. Szabó István, Szántó Péter: AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK
Kivonat    Abstract

Bana János, Kátai-Urbán Lajos, Lencsés András, Manga László, Vass Gyula: A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRIS BALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMSZÖGBŐL
Kivonat    Abstract

Petrányi János: MAGAS GAMMA DÓZISTELJESÍTMÉNY MELLETT TÖRTÉNŐ FELÜLETI SZENNYEZETTSÉG MÉRÉSE INTELLIGENS DETEKTOROKKAL
Kivonat    Abstract

Répánszki Réka: MIKROMÉRLEGGEL KOMBINÁLT ELEKTROKÉMIAI RADIOAKTÍV NYOMJELZÉS TECHNIKA
Kivonat    Abstract

Völgyesi Péter, Szabó Zsuzsanna, Judith Pena Dembo,Kis Zoltán, Szabó Csaba: ALACSONY HÁTTERŰ KAMRA ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI MINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
Kivonat    Abstract

Kerekes Andor, Macsuga Géza: ONER-SZERVEK FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ORSZÁGOS ÉRTÉKELÉSE
Kivonat    Abstract

Osváth Szabolcs, Kövendiné Kónyi Júlia, Rell Péter, Szabó Gyula: RÉSZVÉTEL EGY INKORPORÁCIÓS ESEMÉNYT SZIMULÁLÓ ÖSSZEMÉRÉSI GYAKORLATON: BIOLÓGIAI MINTA RADIOANALÍZISE
Kivonat    Abstract

Andrási Andor, Kovács-Széles Éva, Pántya Anna, Pázmándi Tamás, Taba Gabriella, Zagyvai Márton, Zagyvai Péter: AMERÍCIUM-241-TŐL SZÁRMAZÓ SUGÁRTERHELÉS BECSLÉSE – A MUNKA FOLYTATÓDIK
Kivonat    Abstract

Varjas Géza, Major Tibor, Pesznyák Csilla, Király Réka, Polgár Csaba: TAPASZTALATOK ÉS EREDMÉNYEK AZ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET SUGÁRTERÁPIÁS KÖZPONTJÁBAN KIÉPÍTETT A BETEGKEZELÉSEKET ÉRINTŐ SUGÁRVÉDELMI ESEMÉNY ADATBÁZIS ELEMZÉSEKOR
Kivonat   

Porubszky Tamás, Váradi Csaba, Salik Ádám, Elek Richárd, Bartha András, Juhász László, Sáfrány Géza: RÖNTGEN MEGFELELŐSÉGVIZSGÁLAT ÉS SUGÁRVÉDELEM
Kivonat    Abstract

Lajos Máté, Ballay László, Juhász László, Salik Ádám, Tóth Nikolett: LINEÁRIS GYORSÍTÓK ÜZEMBEHELYEZÉSI SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI
Kivonat    Abstract

Pesznyák Csilla: SUGÁRTERÁPA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Kivonat    Abstract

Kövendiné Kónyi Júlia: AZ EGÉSZSÉGÜGYI RADIOLÓGIAI ÉS MÉRŐ ADATSZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT (ERMAH) TEVÉKENYSÉGE 2010 ÉS 2015 KÖZÖTT
Kivonat    Abstract

Rell Péter, Nagyné Bereczki Laura, Homoki Zsolt: BELTÉRI RADON MEGHATÁROZÁS NYOMDETEKTORRAL AZ EGÉSZSÉGÜGYI RADIOLÓGIAI MÉRŐ ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT KERETÉBEN
Kivonat    Abstract

Homoki Zsolt, Rell Péter: ÉPÜLETEK SUGÁRZÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN
Kivonat    Abstract

Kovács Norbert, Homoki Zsolt, Kristóf Krisztina, Horváth Márk: GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÉRÉSEK KALIBRÁCIÓJA, RADIONUKLIDOK AZONOSÍTÁSA AEROSZOL SZŰRŐKÖN
Kivonat    Abstract

Tasnádi Bence, Kocsonya András, Kristóf Krisztina, Molnár Erik: IN-SITU GAMMA-SPEKTROMÉTER KALIBRÁCIÓJA
Kivonat    Abstract

Árbócz Márton, Király Réka, Varjas Géza, Major Tibor, Pesznyák Csilla: FIZIKAI ÉKEK KÖRÜL A LEVEGŐBEN KIALAKULÓ DÓZISTEREK VIZSGÁLATA
Kivonat    Abstract

Drozsdik Emese, Hanusovszky Lívia, Madas Balázs Gergely: AZ LNT-MODELL ÉS A KIS DÓZIS HIPERSZENZITIVITÁS
Kivonat    Abstract

Hanusovszky Lívia, Drozsdik Emese, Madas Balázs Gergely: KIS DÓZIS HIPERSZENZITIVITÁS MODELLEZÉSE
Kivonat    Abstract

Füri Péter, Balásházy Imre, Kudela Gábor, Madas Balázs Gergely, Farkas Árpád, Jókay Ágnes, Czitrovszky Blanka: INHALÁLT RADON LEÁNYELEMEK BRONCHIÁLIS DEPOZÍCIÓS ÉS TISZTULÁSI TERHELÉSJÁRULÉKAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Kivonat    Abstract


2016. április 28. - Csütörtök

Szeredy Patrícia, Vajda Nóra, Groska Judit, Zagyvai Márton, Molnár Zsuzsanna, Bokori Edit: EGYSZERŰ MÓDSZER AKTINIDÁK MEGHATÁROZÁSÁRA TALAJ- ÉS ÜLEDÉKMINTÁKBÓL
Kivonat    Abstract

Csilla Pesznyak, Mladen Mitev, Volodymyr Kosheliev, Fernando Gonzalez, Adela Klepakova, Nikolay Geraskin, Marinela Ilieva, Pedro D Porrs, Ljubomir Pironkov: A VVER TECHNOLÓGIA KÉPZÉSI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE SPECIÁLIS KÉPZÉSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁVAL (CORONAII)
Kivonat    Abstract

Palcsu László, Hajnal Andor, Papp László, Janovics Róbert, Bihari Árpád, Kompár László, Baranyi Krisztián, Manga László, Pintér Tamás, Veres Mihály: 3H/3He LÁTSZÓLAGOS VÍZKOROK HASZNÁLATA A PAKSI ATOMERŐMŰ ALATTI TALAJVÍZ ÁRAMLÁSI SEBESSÉGÉNEK PONTOSÍTÁSÁBAN
Kivonat    Abstract

Molnár Mihály, Rinyu László, Ander István, Major Zoltán, Major István, Varga Tamás, Kende Dóra, Veres Mihály: GÁZKÉPZŐDÉS MÉRŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE A SVÁJCI RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELŐ SZÁMÁRA
Kivonat    Abstract

Makovecz Gyula, Bajári Miklós, Mercz Zsolt: ALFA-SUGÁRZÓ IZOTÓPPAL SZENNYEZETT HULLADÉK ELŐKÉSZÍTÉSE VÉGLEGES TÁROLÁSRA
Kivonat    Abstract

Buday Péter: ZÁRT SUGÁRFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS SUGÁRVÉDELMI SZÁMÍTÁSOK
Kivonat    Abstract

Baksay Attila: A PÜSPÖKSZILÁGYI RHFT LEZÁRÁST KÖVETŐ IDŐSZAKÁNAK BIZTONSÁGI ELEMZÉSE
Kivonat    Abstract