XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

Hajdúszoboszló, 2017. április 25-27.

Április 25., Kedd

Sugárvédelem nagy aktivitású gammatávbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor” szabvány (MSZ 62-4) korszerűsítése
Gondolatok a bomlási állandóról
Röntgen nyaláb homogenitás változása térben és időben
Neutron sugárzás elleni biológiai védelem vizsgálata monte carlo modellezéssel
ENEN+ PROJEKT - Új nukleáris tehetségek felkutatása, megtartása és fejlesztése
Áttekintés a sugárvédelem szabályozás aktuális helyzetéről

Április 26., Szerda

Az új sugárvédelmi szabályozás bevezetése a semmelweis egyetemen és szabályozás bevetéséhez szükséges fejlesztések bemutatása
Cyberknife bunker sugárvédelmi tervezése
Radiológiai mérések a környezetmérnöki BSC képzésben
Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén
Radiológiai felmérés a paksi atomerőmű leszerelési tervének aktualizálásához
Hatósági tájékoztató az elektronikus ügyintézésről és a dozimetriai szolgáltatásról
Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója
Nukleáris létesítményekre vonatkozó sugárvédelmi követelmények
Kivonat
Besugárzástervező rendszerek minőségbiztosítása a sugárterápiában, 10 év tapasztalata
SR-90 zárt sugárforrás inhermetikussá válása a gamma műszaki zrt. Izotóplaboratóriumában
Pilóta nélküli repülők a sugárfelderítésben
Még egyszer a helikális ctdi-ről
Egy retrospektív dozimetriai elemzés
A kehelysejtek szerepe a radon expozícióra adott sugárválaszban
Sugárvédelmi vonatkozású események kivizsgálásának tapasztalatai nemzetközi és hazai szinten

Április 27., Csütörtök

Cementezési technológia a paksi atomerőműben folyékony radioaktív hulladékok szilárdításához
Új csőposta besugárzó tokok anyagvizsgálata a BME NTI oktatóreaktora számára
A KFKI telephelyen végzett légköri kihullás mérések felülvizsgálata
MKEH – BFKH
Magyarországi vizek radiológiai felmérése
ORTEC
Radon a mátraderecskei mofettában
Sugárvédelem és monitoring az egykori uránbánya munkahelyein - régen és ma
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők minősítése