Kedd

A PILLE BÚRADETEKTOROK ÉRZÉKENYSÉG CSÖKKENÉSÉNEK VIZSGÁLATA
FEHÉR ISTVÁN TEVÉKENYSÉGE A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS TÉMAKÖRÉBEN
FEHÉR TANÁR ÚR, AZ ELTE TTK CÍMZETES EGYETEMI DOCENSE
FEHÉR ISTVÁN A NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZÉS SZOLGÁLATÁBAN
PILLANATKÉPEK A PILLE TLD RENDSZER 40 ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL
A HAZAI SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYOZÁST ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK
AZ ENDEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A 487/2015. (XII.30.) KORM. RENDELETBEN
OAH SUGÁRVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
A 2017. ÉVI SUGÁRVÉDELMI VONATKOZÁSÚ ESEMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK TAPASZTALATAI NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZINTEN

Szerda

A CITOGENETIKAI DOZIMETRIA SZEREPE A SUGÁRVÉDELEMBEN
TŰZOLTÓK SUGÁRVÉDELMÉNEK EGYES KÉRDÉSEI
LAKOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉNEK FELTÉTELEI VESZÉLYHELYZETBEN
SZEMÉLYI FELÜLETI SZENNYEZETTSÉG ELLENŐRZŐ SUGÁRKAPU REKONSTRUKCIÓ A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
A HAZAI PET/CT KÖZPONTOK SUGÁRVÉDELMÉNEK ÁTTEKINTÉSE, FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA
TRÍCIUMTÓL SZÁRMAZÓ BELSŐ SUGÁRTERHELÉS BECSLÉSE ÉS ANNAK BIZONYTALANSÁGA FOLYADÉKSZCINTILLÁCIÓS MÉRÉSEK ALAPJÁN
ÚJ AJÁNLÁS ÉS NEMZETKÖZI GYAKORLAT A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA TERÜLETÉN
A MAGYARORSZÁGI RU-106 MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
TERMOLUMINESZCENS DÓZISMÉRŐK TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK KÖRÜLMÉNYEI ÉS EREDMÉNYEI
AZ MVM PA ZRT METROLÓGIAI LABORATÓRIUM NEUTRONTERÉNEK SPEKTRUMA ÉS DÓZISTÉR STABILITÁSA
RÉSZTEST DOZIMETRIAI ELLENŐRZŐ RENDSZER BEVEZETÉSE A GYAKORLATBA TAPASZTALATOK ÉS EREDMÉNYEK
IMRT TERVEK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE
ENEN+ PROJEKT - ÚJ NUKLEÁRIS TEHETSÉGEK FELKUTATÁSA, MEGTARTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
A CATHYMARA EURÓPAI UNIÓ PROJEKT EREDMÉNYEI
BETON MINTÁK SUGÁRVÉDELMI CÉLÚ NEUTRON-AKTIVÁCIÓS VIZSGÁLATA
IRPA 2022 BUDAPEST PROJEKT

Csütörtök

CONVEX-3 2017 LABORATÓRIUMI GYAKORLAT
BLENKER AUTOMATA KALIBRÁLÓ ÉS RIASZTÓ EGYSÉG FEJLESZTÉSE
LÁTOGATÁS EGY REPROCESSZÁLÓ ÜZEMBEN
ANYAGVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYKIVIZSGÁLÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
ÚJ MEGKÖZELÍTÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ TELÍTETLEN ZÓNÁJÁBAN A TALAJNEDVESSÉG TRÍCIUMTARTALMÁNAK MONITOROZÁSÁRA
A HAZAI NEMZETI RADON CSELEKVÉSI TERVRŐL
RADONEXPOZÍCIÓ BECSLÉSE MARATOTTNYOM-DETEKTOROS SZEMÉLYI RADONDOZIMÉTERREL
KELL-E FÉLNÜNK A SALAKTÓL AZ ÉPÜLETBEN?
SZABVÁNYMEGÚJÍTÁS 2017-BEN