A XLIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam előadásai

2019. április 16-18.

 

2019. április 16., kedd

Solymosi József, Pintér István: BÄUMLER EDE SZAKMAI ÉLETPÁLYÁJA – TEVÉKENYSÉGE A KATONAI SUGÁRZÁSMÉRŐK FEJLESZTÉSÉBEN

Nagyné Szilágyi Zsófia, Szűcs László: A MEGÚJÍTOTT NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉGRENDSZER

Homoki Zsolt, Fülöp Nándor: A HAZAI RADON PROGRAM AKTUALITÁSAI

Jana Michalíková: CONTRIBUTION OF THE SLOVAK SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE AND RADIATION HYGIENE...

Juhász László, Kalászi Pál, Salik Ádám, Mihályi Dávid: SUGÁRKAPUK ÁLTAL ÉSZLELT RADIOAKTÍV ANYAGOK KEZELÉSÉNEK SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTJAI

Juhász László, Kalászi Pál, Lajos Máté, Dr. Sáfrány Géza, Salik Ádám, Váradi Csaba: AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, ESETEI, TANULSÁGOK

Anyiszonyan Artúr, Juhász László, Lajos Máté, Mihályi Dávid, Salik Ádám, Szarkáné Németh Ágnes: HAZAI NORM/TENORM HELYZET FELMÉRÉSE

Kapitány Sándor, Vincze Árpád: A 2018. ÉVI SUGÁRVÉDELMI VONATKOZÁSÚ ESEMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK TAPASZTALATAI NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZINTEN

Nádasi Iván, Tyukodi Lajos: ALAPTALAN IJEDELEM A LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREN

Galács Gábor, Fehér Ákos, Mórotz Marcell, Neogrády Gábor, Ottlik György, Szekeres Balázs: ATDR ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Kapitány Sándor: RADIOAKTÍV ANYAG FOGALMA – A KIZÁRÁS, A MENTESÍTÉS ÉS A FELSZABADÍTÁS ALKALMAZÁSA

 

2019. április 17., szerda

 

Füri Péter: EGY EGYÉNRE SZABHATÓ RADON TÜDŐDOZIMETRIAI MODELL LÉTREHOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

Bujtás Tibor, Csurgai József, Kiss Mihály, Makovecz Gyula, Marusa Andor, Nagy Gábor, Solymosi József, Zsille Ottó:

A VÉDŐCSŐBLOKK EMELÉSÉT MONITOROZÓ DOZIMETRIAI MÉRŐRENDSZER ÚJRAKALIBRÁLÁSA

Manga László, Deme Sándor, Vincze Árpád: A LAKOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI VESZÉLYHELYZETBEN

Nagy Attila, Deme Sándor, Páles József, Pázmándi Tamás, C. Szabó István: DOSE ON LITE – DIREKT ÉS INVERZ BALESETI TERJEDÉSSZÁMÍTÁS

Finta Viktória:  A SUGÁRVÉDELEM MOSTOHAGYERMEKEI: A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK

 

Poszter bemutató

 

Pribelszky Csenge, Szabó Katalin Zsuzsanna, Kirchknopf Péter, Völgyesi Péter, Zagyvai Péter, Barnaföldi Gergely, Nguyen Cong Tam:

ALACSONY HÁTTERŰ GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÉRÉSEK SORÁN FELLÉPŐ RADON ZAVARÓ HATÁS MEGHATÁROZÁSA

Kövendiné Kónyi Júlia: FOLYÉKONY RADIOAKTÍV HULLADÉK KEZELÉSE ADSZORBENS FELHASZNÁLÁSÁVAL

Osváth Szabolcs, Bufa-Dőrr Zsuzsanna: IVÓVIZEK RADIOAKTIVITÁSÁNAK MÉRÉSE – TÚL AZ ELSŐ 3 ÉVEN

Rudas Csilla, Szántó Péter, Várady-B. Orsolya, Szűcs Mihály, Szintai Balázs, Pázmándi Tamás:

METEOROLÓGIAI ENSEMBLE ADATOK FELHASZNÁLÁSA A SINAC DÖNTÉSTÁMOGATÓI RENDSZERBEN

Jónás Jácint, Sarkadi András, Eszenyi Gergely, Finta Viktória, Blázsovics Péter, Petrányi János: LEVEGŐBEN LÉVŐ I-131 AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ ONLINE MÉRÉSE KÖZBEN ALKALMAZOTT RADON LEÁNYELEM ELNYOMÁS, ÉS LEÁNYELEM KONCENTRÁCIÓ NAPSZAKI VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Cservenák Ildikó, Gerényi Anita, Radócz Gábor, Bobos Csaba: A BME NTI OKTATÓREAKTORÁNAK 2016-os Felújítása

 

Pázmándi Tamás, Andrási Andor, Pántya Annamária, Carlo-Maria Castellani, Augusto Giussani, Gareth Roberts:

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA TERÜLETÉN SZERVEZETT ICIDOSE NEMZETKÖZI GYAKORLAT TAPASZTALATAI

Andrási Andor, Pázmándi Tamás, Pántya Annamária, Carlo-Maria Castellani, Augusto Giussani, Gareth Roberts:

A HAZAI Am-241 INKORPORÁCIÓS SUGÁRBALESET DOZIMETRIÁJA AZ ICIDOSE EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Jakab Dorottya, Apáthy István, Csőke Antal, Deme Sándor, Endrődi Gáborné, Tósaki László, Pázmándi Tamás:

KÖRNYEZETELLENŐRZŐ RENDSZEREKBEN HASZNÁLT DOZIMETRIAI MÉRŐRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Hirn Attila, Apáthy István, Deme Sándor, Donkó István, Endrődi Gáborné, Gerecs András, Nepusz Tamás, Somorjai Gergő, Tósaki László, Vásárhelyi Gábor:

DOZIMOBIL, A SUGÁRVÉDELMI FELMÉRŐ GÉPKOCSI

Deme Sándor, Apáthy István, Csőke Antal, Hirn Attila: 40 ÉVES LETT A PILLE

Petrányi János:KÉZI SUGÁRFORRÁS KERESŐ ÉS AZONOSÍTÓ ESZKÖZ FEJLESZTÉSE

 

2019. április 18., csütörtök

Drozsdik Emese J., Madas Balázs G.: A RADONKONCENTRÁCIÓ ÉS AZ OSZTÓDÁSI GYAKORISÁG KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS ELEMZÉSE

Taba Gabriella, Apáti Annamária, Kári Béla, Bérczi Viktor, Bánsághi Zoltán, Czibor Sándor, Richárd Milecz-Mitykó, Györke Tamás:

AZ ELSŐ Y-90 VÉGZETT MÁJ RADIOEMBOLIZÁCIÓS TERÁPIA A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Elek Richárd, Váradi Csaba, Anyiszonyan Artúr, Dankó Zsolt, Mihályi Dávid, Porubszky Tamás, Sáfrány Géza:

BESZÁMOLÓ AZ ÁTVÉTELI ÉS ÁLLAPOTVIZSGÁLATOK, VALAMINT AZ ÁLLANDÓSÁGI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉHEZ KÉSZÍTETT ÚTMUTATÓRÓL

Porubszky Tamás: A RÖNTGEN ÁTVÉTELI ÉS ÁLLAPOTVIZSGÁLATOK MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

Sarkadi Margit, Vincze Árpád: A HAZAI ORVOSI CIKLOTRONOK SUGÁRVÉDELMÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Apáti Annamária, Taba Gabriella, Horváth Éva, Kári Béla, Bérczi Viktor, Bánsági Zoltán, Czibor Sándor, Csanálosi Gábor, Kolozsi Zoltán, Györke Tamás:

KÉZ ÉS SZEM DOZIMETRIAI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A DÓZIS MEGSZORÍTÁS MEGHATÁROZÁSÁNÁL A NUKLEÁRIS MEDICINA TERÜLETEN

Botos Renáta, Szabó Norbert: FOTONEKVIVALENS EGYENÉRTÉKDÓZIS

Csete István: A DOZIMETRIAI MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS FONTOSABB NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÉS PUBLIKÁCIÓK

Baksay Attila: A MOLDÁV NEMZETI RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ BIZTONSÁGNÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐZETES SUGÁRVÉDELMI ELEMZÉSE