SUGÁRVÉDELEM

AZ EÖTVÖS LÓRÁND FIZIKAI TÁRSULAT
SUGÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLYÁNAK

ONLINE FOLYÓIRATA

Üdvözöljük a kedves Látogatót

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (korábban Szakcsoport) által 2008. szeptemberében indított "SUGÁRVÉDELEM" címû elektronikus folyóirat oldalain!
A folyoiratunkba beküldött és elfogadott cikkek rövid időn (optimális esetben 5-7 hét) belül történő megjelenése érdekében az egyes számokat a lektorált első cikk elkészülésekor azonnal megnyitjuk!
Ezzel a folyoirat on-line jellege teljes mértékben érvényesülhet és a cikkek rövid időn belül olvashatóvá válnak!
A megjelenésről részletesebben »

Letöltések száma 2012 január 1. óta: 28040

Újabb cikk az idei első számban:
Deme Sándor és munkatársai: A PILLE MÉRÉSEK A NEMZETKÖZI ŰRÁLLOMÁSON 2003 ÉS 2021 KÖZÖTT!

XVI. Évfolyam 1. szám - 2023!

A legolvasottabb cikkeink:


Nagy Gábor: PIN dióda felhasználása energiaszelektív szcintillációs detektorrendszerhez
Letöltések száma: 2449 - megjelenés: 2011
Molnár Kolos: Alfa-sugárzóval elkövetett -piszkos bomba- támadás következményei és azok felszámolása
Letöltések száma: 2299 - megjelenés: 2008
Makovecz Gyula: Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben
Letöltések száma: 2206 - megjelenés: 2018
Bodor Károly: Az ELI sugárvédelmi rendszereinek tervezési alapjai
Letöltések száma: 1962 - megjelenés: 2011
Csete István: Sugárvédelmi célú mérőeszközök osztályozása, a röntgen sugárzás környezeti dózisegyenértékének meghatározása, és a sugárvédelmi dózismérések mérési bizonytalanságának becslése
Letöltések száma: 1820 - megjelenés: 2008


Továbbra is várunk publikációkat!

Várjuk azoknak a gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, oktatóknak és hallgatóknak a jelentkezését, akik a sugárvédelem területén végzett kutatásaik eredményéről vagy tapasztalataikról kívánnak számot adni. A lap lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

tovább »

 

A Szerkesztőbizottság
köszöntője

Vincze Árpád

Fõszerkesztõ, a Szerkesztõbizottság elnöke

Tisztelettel üdvözlöm a kedves Látogatót az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (korábban Szakcsoportja) által 2008. szeptemberében indított "SUGÁRVÉDELEM" címû elektronikus folyóirat oldalain. Szakosztályunk ezzel a fórummal bõvíteni kívánja a sugárvédelem területén folyó hazai tudományos munka és gyakorlati tevékenység magyar nyelvû gyors közzétételének a lehetõségét, ami a rohamosan fejlõdõ tudományos és mûszaki világunkban alapvetõ fontosságú.
Remélem, hogy elektronikus folyóiratunk elnyeri mind az olvasók, mind a publikálni szándékozók tetszését és színvonalas fóruma lesz a sugárvédelem területén folyó hazai munkáknak.

 
 

Szerzőink figyelmébe

A SUGARVÉDELEM online folyóirat lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A folyóiratban olyan, korábban magyar nyelven még nem publikált munka mutatható be, amelynek témája kapcsolódik a sugárvédelemhez, azaz az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások alábbi tématerületeinek egyikébe sorolható a közlendő:

 • - Tudománytörténet,
 • - Anyag és sugárzás kölcsönhatásai,
 • - Az emberi szervezetre gyakorolt sugárhatások,
 • - Dozimetria,
 • - Sugárvédelmi szabályozás,
 • - Belső és külső sugárterhelés mechanizmusai, számításuk,
 • - Nukleáris és radioaktív anyagok felügyelete, védettsége, szállítása,
 • - Hulladékkezelés,
 • - Lakossági, foglalkozási és orvosi sugárterhelések,
 • - Analitikai módszerek, méréstechnika, metrológia, szabványosítás,
 • - Környezetellenőrzés,
 • - Veszélyhelyzet-kezelés,
 • - Létesítményi sugárvédelem, biztonsági elemzés,
 • - Oktatás és képzés,
 • - A sugárvédelem etikai, szociális és társadalmi kérdései.

A benyújtott kéziratok egyaránt bemutathatnak elméleti vagy kísérletes tudományos munkákat és eredményeiket, vagy ismertethetnek újabb módszereket, illetve összefoglalhatnak gyakorlati tapasztalatokat is. A kézírat befogadásának részletes feltéteit, valamint az elektronikusan benyújtandó dokumentum elökészítésére vonatkozó és a formai követelményeket tartalmazó részletes útmutatás itt érhető el:
ÚTMUTATÓ SZERZŐKNEK A SUGÁRVÉDELEM ONLINE FOLYÓIRATHOZ »
Az online folyóirat a jellegének megfelelő, közlésre alkalmas kéziratokat két anonim sugárvédelmi szakemberrel lektoráltatja. A kéziratok leadására nincs megszabott határidő, a lektorálás után végrehajtott javításokat követően rövid időn belül megjelennek közleményként. A folyóirat egyes számait az első közlemény lektorálását követően azonnal megnyitjuk olvasásra, így a beérkezett cikkek rövid időn belül olvashatóvá válnak. A megnyitott szám zárása a megfelelő számú cikk megjelenése után történik meg. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (azaz nem minősített: korlátozott terjesztésű, bizalmas, titkos vagy szigorúan titkos) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a Szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek ellenőrzése a cikk levelező szerzőjének feladata és felelőssége.
A cikket a folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni a avincze67@gmail.com címre.
A cikk sablon a itt letölthető: FOLYOIRAT SABLON »
Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kézirat benyújtási nyilatkozatot"-ot, amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia.
A nyilatkozat letölthető: NYILATKOZAT »

Vincze Árpád főszerkesztő - 2022

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT

A "SUGÁRVÉDELEM" című időszaki elektronikus (online) folyóiratra vonatkozóan
 
 

1) A "SUGÁRVÉDELEM" alapítója az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (alapításkor még Szakcsoport, a továbbiakban: Szakosztály).

2) A "SUGÁRVÉDELEM" időszaki, lektorált, online tudományos szakfolyóirat. Kiadási célja lehetőséget teremteni elsősorban a szakterület hazai és határon túli képviselőinek, elméleti és gyakorlati művelőinek, oktatóinak, kutatóinak a sugárvédelemhez kapcsolódó legújabb eredményeik magyar nyelven, rövid időn belüli közzé tételére, valamint a Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam nívós előadásainak cikk formában történő internetes megjelentetésére.

3) A "SUGÁRVÉDELEM" folyóirat a beérkezett publikációk számának függvényében, de legalább félévente jelenik meg. Működési feltételeiről a Szakosztály Vezetősége gondoskodik.

4) A Szerkesztőbizottság elnökét a Szakosztály Vezetősége bízza meg és évente a Szakosztálynak beszámoltatja. A Szerkesztőbizottság tagjainak felkérése a megbízott Szerkesztőbizottság elnöke javaslatára történik. A Szerkesztőbizottság összetételét a Szerkesztőbizottság elnökének javaslata alapján a Szakosztály Vezetősége hagyja jóvá.

5) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, szakcikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

6) A "SUGÁRVÉDELEM" megjelentetése online formában, csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően alakítható.

7) A "SUGÁRVÉDELEM" online folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a Szakosztály gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A Szerkesztőbizottság által lektorálásra felkért szakértők - a megjelenésre szánt írásművenként legalább két fő független szakértő - részére lektori díj nem jár. A Szerkesztőbizottság tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

8) Az online folyóirat részére a Szakosztály Vezetősége biztosít tárhelyet.

9) Az online folyóirat 3 évente elektronikusan kerül archiválásra. Az online folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

10) A "SUGÁRVÉDELEM" c. online folyóirat impresszuma:

11) PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

IMPRESSZUM

A "SUGÁRVÉDELEM" c. online folyóirat impresszuma:

Kiadó: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya

Kiadásért felelős: Pesznyák Csilla, a Szakosztály elnöke

Főszerkesztő, a Szerkesztőbizottság elnöke: Vincze Árpád

Szerkesztő: Pesznyák Csilla

Technikai szerkesztő: Deme Sándor

Szerkesztőbizottság tagjai: Antus Andrea, Bujtás Tibor, C. Szabó István, Déri Zsolt, Katona Tünde, Kristóf Krisztina, Pesznyák Csilla, Petrányi János, Szűcs László, Taba Gabriella

Szerkesztőség címe: 1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz./3.

e-mail: avincze67@gmail.com

HU ISSN 2060-2391